Disclaimer

Afslag 30 spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Afslag 30 behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Afslag 30 geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Afslag 30 geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Afslag 30 garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 
Afslag 30 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

"Afslag 30... Smile and enjoy! Het is jouw feestje!"

Adres

Afslag 30

Domoweg 1

9411 TX Beilen

06-50501789

Neem contact op

Hartelijk dank! Uw bericht is door ons ontvangen!
De som van één + acht = *: